Bibliografía para o tema:


Bernárdez, C. L. et al (2001). Literatura galega. Século XX. Vigo: Edicións A Nosa Terra.
Amor Couto, M. et al (2003). Lingua e lietartura. 2º Bacharelato. Vigo: Consorcio editorial galego.
Nieto Pazó, A. Troitiño Fraiz, X. (2005). Lingua galega e literatura. 2º Bacharelato. Madrid: Anaya.
Vilavedra, D. (1999). Historia da literatura galega. Vigo: Galaxia.
Méndez Álvarez, M. X. (2006). Literatura galega. Temas de selectividade. Vigo: Edición Xerais de Galicia.